Szeretsz túrázni? Érdekel a hegymászás, kalandutazás? Akkor itt a helyed!

Zsákutcában a magyar hegyi vezetés

Ki vezethet „fizetős” hegymászó túrákat külföldön?

2017. szeptember 24. - hegyivezetes.hu

A kérdésre a rövid válasz: senki. Bővebben: a hegyi vezetés (TEÁOR 9319), mint tevékenységi kör ugyan létezik Magyarországon, azonban a központi jogi szabályozás hiányából adódóan nem definiálható tevékenység, azaz ennek a foglalkozásnak nincsenek szabályai, és nincs megfelelő szakmai képzés sem. Ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy bárki végezheti ezt a tevékenységet, még munkaköri alkalmassági vizsgálat sem szükséges hozzá.

Az itthon legálisan működő vállalkozásoknak tehát adózniuk kell azon tevékenységük után, amelyet átmeneti és alkalmi jelleggel egy másik országban végeznek. Azon magyar állampolgároknak pedig, akik külföldön hegyi vezetői tevékenységet végeznek, az adott ország szabályozását kell tiszteletben tartaniuk, és annak megfelelniük.

Azon országok többségében, ahol az UIAGM jelen van, a hegyi vezetés a kinti törvények értelmében csak nemzetközi hegyi vezetői (UIAGM) képesítés birtokában végezhető. 2014-ben az EU-ban a hegyi vezetői szakma is védetté vált, így a hatóságok – egy esetleges ellenőrzéskor – elkérik az European Profession Card-ot (EPC). A kártya kiváltásához nemzetközi hegyi vezetői diploma (UIAGM) szükséges (vagy minden országban saját képzés elvégzése, amelyet az ún. fogadó ország nem köteles elfogadni). A legtöbb ország (pl. Franciaország, Szlovákia) más szakmai képesítést nem ismer el, csak az UIAGM-et, ami kirekesztő azon országokra nézve, ahol nincs meghonosítva ez a képzés, vagy más képzési formák léteznek.

75ca3acba3.jpg

UIAGM: Az a nemzetközi szövetség (Hegyivezetők Egyesületei Nemzetközi Uniója), amely az egész világ, de különösen az alpokbeli hegyi országok vezetőit a saját felállított kritériumai szerint egyesítette, és állami szinten (az adott ország jogszabályában) fogadtatta el a saját rendszerét, képzését, stb. Ez a szövetség képviseli az országok összes hegyi vezetőjét, akik az UIAGM irányelvei szerint működnek. Csúnya szóval élve: privatizálták a magas hegyeket.

UIAGM hegyi vezető képzés: A képzés felvételi követelményei igen magasak, hiszen amellett, hogy elsősorban jó hegymászónak kell lenni, nagyon jól kell tudni pályán kívül síelni is (rendszerint ezen bukik el a dolog). Mindennek birtokában el kell végezni egy minimum 2,5 éves (amely azonban 3-5 év is lehet) képzést, amely a tanfolyam és a vizsgadíjak összegét figyelembe véve kb. 3,5 millió Ft-ba kerül, és akkor még az egyéb költségeket (utazások, szállás, felszerelés) nem számoltuk hozzá.
A képzésen belül nincsenek szintek (pl. Level 1, Level 2, Level 3), ezért ez a képzési forma elég kirekesztő, mert például, ha valaki nem akar sítúrát vezetni, csak csupán könnyebb hegymászó vagy via ferrata túrákat, akkor ahhoz is profi módon kell tudni síelni.

letoltesuimla.png

Az UIAGM mellett létezik egy nemzetközileg elismert másik szervezet, az UIMLA. A két szervezet között az a különbség, hogy amíg az UIAGM a hegyi vezetőket tömöríti, addig az UIMLA a hegyi túravezetők uniója. A hegyi túravezető olyan igazolvánnyal rendelkező hegyi kísérő, aki a jelzett turistautakon, valamint azokon kívül is vezethet csoportot, azonban csak olyan területen, amely nem követeli meg hegymászó felszerelés használatát. Ez tehát gyakorlatilag az itthoni magashegyi túravezető képesítés nemzetközileg elfogadott megfelelője. Az UIAGM és az UIMLA között olyan nemzetközileg elfogadott, és az ügyfelek igényeit is figyelembe vevő, a hazai és külföldi túravezetők részére is megfelelő szintű szakmai képzési forma (komolyabb sítudás nélkül könnyebb hegymászó túrák vezetésére jogosítana) jelenleg nem létezik.

Miután az európai hegyekben kizárólag az UIAGM és az UIMLA a nemzetközileg elismert képzés, így sajnos a kinti törvények értelmében - UIAGM minősítés hiányában - néhány EU-s országban illegálisan vezetünk fizetős hegymászó túrákat.
Mindez nem jelenti azt, hogy annak ellenére, hogy - talán 2 külföldön élő magyar állampolgáron kívül - nem rendelkezünk UIAGM képesítéssel, ne lennének jó túravezetőink, hegymászó oktatóink. A fentebb leírtak miatt azonban jelenleg fényévekre van tőlünk, hogy ebbe a szervezetbe bekerüljünk, vagy az itthoni túravezetők többsége valamelyik külföldi országban megszerezze ezt a képesítést.

Fent írtaktól függetlenül különbséget kell tennünk azok között, akiknek van hegyi vezetői tapasztalata, elvégeztek néhány hegymászó, valamint túravezetői tanfolyamot és próbálják a lehetőségeikhez mérten felelősségteljesen vezetni a túrákat, és azok között, akik nem értenek hozzá. A balesetek túlnyomó része nem a magukat nyíltan felvállaló hazai kalandtúra szervezők túráin következik be (bár a központi jogi szabályozás hiányából adódóan itt is vannak problémák), hanem az önszerveződő, illegális vezetők túráin, akik igyekeznek nem vállalni felelősséget az általuk szervezett/vezetett túrákon.

Sajnos a kinti törvények nem tesznek különbséget illegális és illegális között, mindenkit megbüntetnek, aki hivatalos engedélyek nélkül vezet fizetős hegyi túrát (Svájcban ez akár 10 ezer frank is lehet) tartozzon bármelyik fenti csoportba a vezető.

Hegymászó túra szervezése
Minden olyan hegymászó túra, amelyet nyilvános felületen hirdetnek, pénzmozgástól függetlenül szervezett túrának tekinthető. ,,Napjainkban rengeteg túra szerveződik nyilvános csoportokban, baráti társaságokban, sportegyesületekben, ahol a résztvevők tapasztalata és felkészültsége, illetve a szervezők képességei is eltérőek lehetnek.” Forrás: MHSSZ
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy egy túra kimeneteléért általában a túra szervezője a felelős, illetőleg az a személy, aki a legtapasztaltabb hegymászó, és akit a csoport elfogad irányítónak. Ezért minden túra előtt tisztázni kell a vezető személyét és szerepét, aki viseli a teljes felelősséget, és meghozza a döntéseket.

A kinti törvények szerint a különbség a pénzért (anyagi ellenszolgáltatásért) vagy baráti alapon szervezett túrák között az, hogy utóbbinál nem követelik meg a hegyi vezetői végzettséget, és más a büntetés mértéke is. Megint más szabályok vonatkoznak az egyesületi túrák vezetésére, és a (kereskedelmi célú, azaz fizetős) kalandtúra szervező cégek által szervezett túrákra (ez utóbbiaknál ugyanis megkövetelik az UIAGM képesítést).

Hegymászó túrának minősül-e via ferrata túra? Ki vezethet via ferrata túrát?

A via ferrata túra tetszik, nem tetszik, hegymászó túrának minősül, így Európában azokban az országokban (pl. Ausztria, Olaszország), ahol az UIAGM jelen van, hegyi vezetői (UIAGM) diploma szükséges hozzá. A hazai idegenvezetői és gyalogos túravezetői tanfolyamok elvégzése tehát nem elegendő, bármennyire is szeretnék ezt a hazai utazási irodák.
Magyarország területén viszont, mivel a hegyi vezetés tevékenységi köre nincs szabályozva, bárki vezethet (az adózás rendjéről szóló törvényt betartva) via ferrata túrát.

Az utóbbi időben felmerült a kérdés, hogy vezethetnek-e külföldön hegymászó túrákat az államilag elismert OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező hegymászó oktatók, UIAA Instructor-ok, hegymászó tanfolyamokat végzett személyek, ezüst- és bronzjelvényes túravezetők?

A válasz erre is az, hogy kereskedelmi célzattal (azaz fizetős túrákat) NEM, mivel ők nem hegyi vezetők!
Az MHSSZ és az MHOK által a közelmúltban (2017. szeptember 05-én) kiadott hivatalos közlemény szerint: ,,a hatályos szabályozások értelmében kizárólag a(z) MHSSZ – Testnevelési Egyetem OKJ képzését sikeresen teljesítő oktatók jogosultak magyar állampolgárokat oktatási célból sziklafalra és hegymászó tudást igénylő terepre vinni.”
A közlemény ugyanakkor arról nem tesz említést, hogy az oktatást kereskedelmi célzattal, vagy egyesületen belül értik. Továbbá az sem derül ki belőle számomra, hogy a ,,hegymászó tudást igénylő terep” helyileg hol található, Magyarországon vagy külföldön?

A privát véleményem az, hogy külföldön a kereskedelmi célú hegymászó tanfolyamok, képzések tartásához is UIAGM képesítés szükséges, mivel ugyanazok a törvények vonatkoznak rá, mint a hegymászó túrák vezetésére. Mindezt alátámasztja, hogy a hegyi vezető szakma kinti definíciója szerint a hegyi vezetői tevékenység az érintett személyek hegyi és magashegyi környezetben, turista ösvényeken és utakon kívül történő vezetését és kísérését jelenti, továbbá kiképzés vezetését az alpinizmus egyes ágazatai terén

Álláspontom szerint a fenti képesítések külföldön csak egyesületen belüli ténykedésekre jogosítják fel a birtokosaikat.

Oké, de akkor mi a megoldás?

Maradnak az évek óta alkalmazott receptek:

A külföldön illegálisan dolgozó hegyi vezető csak úgy tudja megúszni a büntetést, ha a csoport be van avatva, és ellenőrzés esetén mindenki azt mondja, hogy privát túrán vannak.

A másik megoldás, hogy a hegymászó oktató túravezető egyesületen belül végzett hegymászó oktatásnak tünteti fel a ”kereskedelmi célú” hegyi vezetői tevékenységét.

Újabb lehetséges megoldás, hogy a jövőben azokban az országokban nem vezetünk hegymászó túrákat, ahol az UIAGM jelen van. (Ezáltal valószínűleg még több lesz az önszerveződő csoport, és így a balesetek száma is.)

A kalandtúra szervező cégek alkalmazhatnak külföldi, UIAGM képesítéssel rendelkező hegyi vezetőket, amely azonban jelentős árrobbanáshoz fog vezetni. Erre már példa is van.

(Az azonban biztos, hogy amennyiben a kinti törvények továbbra sem tesznek különbséget az itthon legálisan működő hegyi vezető vállalkozások és az árnyékban lévő szervező kóklerek között, akkor az itthoni fehér zónából többen át fognak menni a hazai illegális zónába.)

Röviden összefoglalva:
Lehet ugyan vagdalkozni az UIAGM-mel, azonban mindenki tudja, hogy az számunkra egyenlő a holdra szállással. Közülünk senki nem vezethet fizetős hegymászó túrát külföldön, ott ugyanis mindegyikünk illegálisan végzi ezt a tevékenységet. Szomorú, de ez van. Ennek ellenére vannak, akik a lehetőségeikhez mérten próbálják felelősségteljesen vezetni a túrákat.

Jelenleg a magyar hegyi vezetőknek még érdekképviseleti szervezete sincs, amely ebben a képtelen helyzetben képviselhetné a tagjait. A probléma nem új keletű, közel egy évtizedre tekint vissza, a kinti jogszabályok azóta sem változtak, de az érintettek többségének, különösen a kalandtúra szervező cégeknek eddig nem volt érdeke a változás, mindenkinek jó volt a zavaros helyzet. Többen rajta vagyunk, hogy a szakma megtisztuljon, és keressük a megoldást, hogy külföldön is elfogadjanak minket. Első lépésként pedig érdekképviseleti szervezetet kellene létrehoznunk. Anélkül ugyanis nem lehet tovább lépni, hanem marad a jelenlegi állapot. :(

A témában felhasznált források:

https://www.hzs.sk/
http://www.ivbv.info/en/ifmga/about-us.html
http://mhssz.hu/kozlemeny/
http://lanchidradio.hu/videok/190482
http://hvg.hu/itthon/20170907_magyar_hegymaszo_halala_alpok_matterhorn

Lejegyezte: Farkas Zsolt, 2017. szeptember 23.

A bejegyzés trackback címe:

https://hegyivezetes.blog.hu/api/trackback/id/tr5412893596

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.